× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ถวายมุทิตาจิตสัการะแด่ดุษฏีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559


วันที่ประกาศข่าว : 13 พ.ค. 2561, 14:27 แหล่งที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แด่พระครูสุจิตกิตติวัฒน์  เจ้าอาวาสวัดบ้านอ่าง จังหวัดจันทบุรี ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 และปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน แด่พระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม จังหวัดระยอง ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561  
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10116)
ipv6 rambhai