× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ถวายมุทิตาจิตสัการะแด่ดุษฏีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559


วันที่ประกาศข่าว : 13 พ.ค. 2561, 14:27 แหล่งที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แด่พระครูสุจิตกิตติวัฒน์  เจ้าอาวาสวัดบ้านอ่าง จังหวัดจันทบุรี ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 และปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน แด่พระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม จังหวัดระยอง ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561  
Click ที่ภาพ ขยายมุมมอง
Click ที่ภาพ ขยายมุมมอง
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai