× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ลงนาม MOU ร่วมกับธนาคารออมสิน ในโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน


วันที่ประกาศข่าว : 11 พ.ค. 2561, 17:12 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีลงนาม MOU ร่วมกับธนาคารออมสิน ในโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่่งรัฐได้รับการพัฒนาตนเองได้มีอาชีพทำกิน สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนในระบบโดยผ่านกระบวนการฝึกฝนอาชีพของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ
 

Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10116)
ipv6 rambhai