× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

โครงการอบรม "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุน"


วันที่ประกาศข่าว : 4 มิ.ย. 2561, 16:04 แหล่งที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานที่ลงข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรม "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุน" ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) โดยแบ่งการอบรมเป็นดังนี้

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สำหรับสาขาการศึกษา , สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สำหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย มีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิควิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยตามหลักวิชาการ และเพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้อง สามารถนำเสนอผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากผู้ให้ทุนสนับสนุนได้

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/CehpVZ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 โดยสามารถอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมอบรมเพิ่มเติมได้ทาง E-doc และที่ไฟล์เอกสารแนบ
Click ที่ภาพ ขยายมุมมอง

เอกสารไฟล์แนบ

Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai