× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานการท่องเที่ยวในระดับตำบลกับตัวแทนหมู่บ้าน ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี


วันที่ประกาศข่าว : 6 มิ.ย. 2561, 21:00 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ทีมสำนักบริการวิชาการ ตัวแทนจากคณะนิติศาสตร์ สำนักศิลปะวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เก็บข้อมูลพื้นฐานการท่องเที่ยวในระดับตำบลกับ ตัวแทนหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai