× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9


วันที่ประกาศข่าว : 8 มิ.ย. 2561, 07:09 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ผศ.เดือนรุ่ง เบญจมาศ และทีมงาน จากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมตัวแทนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงและสร้างความเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินโครงการร่วมกัน
Click ที่ภาพ ขยายมุมมอง
Click ที่ภาพ ขยายมุมมอง
Click ที่ภาพ ขยายมุมมอง
Click ที่ภาพ ขยายมุมมอง
Click ที่ภาพ ขยายมุมมอง
Click ที่ภาพ ขยายมุมมอง
Click ที่ภาพ ขยายมุมมอง
Click ที่ภาพ ขยายมุมมอง
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai