× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9


วันที่ประกาศข่าว : 8 มิ.ย. 2561, 07:09 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ผศ.เดือนรุ่ง เบญจมาศ และทีมงาน จากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมตัวแทนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงและสร้างความเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินโครงการร่วมกัน
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai