× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

สำนักบริการวิชาการ ได้จัดโครงการบริการวิชาการลงพื้นที่ชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี


วันที่ประกาศข่าว : 11 มิ.ย. 2561, 09:51 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ
วันที่ 8-9  มิถุนายน พ.ศ. 2561 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดโครงการบริการวิชาการลงพื้นที่ชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมบริการวิชาการ กิจกรรมในการอบรมเป็นการสอนการผลิตน้ำเห็ดหลินจือ มาตรฐานการผลิตอาหารและวิธีการเก็บรักษาน้ำเห็ดหลินจือให้ได้ยาวนานอย่างน้อย 6 เดือน โดยไม่ต้องแช่เย็น และกิจกรรมการสอนวิธีการผลิตสบู่จากเห็ดหลินจือ
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai