× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

สำนักบริการวิชาการจัดกิจกรรมการทำแผนที่ท่องเที่ยว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว


วันที่ประกาศข่าว : 10 มิ.ย. 2561, 09:55 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ
ในวันศุกรที่ 8 มิถุนายน 2561 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนตามความต้องการของท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานจากคณะต่างๆ โดยจัดกิจกรรมการทำแผนที่ท่องเที่ยว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว และผู้นำชุมชนจากหมู่ต่างๆ ของตำบลแก่งหางแมว มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อมูลพื้นฐานที่เคยได้รวบรวมไว้
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai