× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

สำนักบริการวิชาการจัดกิจกรรมการทำแผนที่ท่องเที่ยว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว


วันที่ประกาศข่าว : 10 มิ.ย. 2561, 09:55 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ
ในวันศุกรที่ 8 มิถุนายน 2561 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนตามความต้องการของท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานจากคณะต่างๆ โดยจัดกิจกรรมการทำแผนที่ท่องเที่ยว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว และผู้นำชุมชนจากหมู่ต่างๆ ของตำบลแก่งหางแมว มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อมูลพื้นฐานที่เคยได้รวบรวมไว้
Click ที่ภาพ ขยายมุมมอง
Click ที่ภาพ ขยายมุมมอง
Click ที่ภาพ ขยายมุมมอง
Click ที่ภาพ ขยายมุมมอง
Click ที่ภาพ ขยายมุมมอง
Click ที่ภาพ ขยายมุมมอง
Click ที่ภาพ ขยายมุมมอง
Click ที่ภาพ ขยายมุมมอง
Click ที่ภาพ ขยายมุมมอง
Click ที่ภาพ ขยายมุมมอง
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai