× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ


วันที่ประกาศข่าว : 11 มิ.ย. 2561, 09:25 แหล่งที่มา : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai