× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายปิยะรัฐ สมผลวัฒนา ได้รับการคัดเลือก เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การพูด พุทธศักราช ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี


วันที่ประกาศข่าว : 20 มิ.ย. 2561, 14:11 แหล่งที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Click ที่ภาพ ขยายมุมมอง
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai