× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ขอเชิญส่งบทความวิจัย (โควตา) เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”


วันที่ประกาศข่าว : 4 ก.ค. 2561, 10:12 แหล่งที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานที่ลงข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในฐานะเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย ร่วมส่งบทความวิจัย (ประเภทโควตา ไม่เสียค่าสมัคร) เข้าร่วมในการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” โดยผู้ที่สนใจต้องส่งใบสมัคร พร้อมไฟล์ข้อมูลบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ด้วยตนเอง ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. เท่านั้น 

หมายเหตุ กรณีผู้สมัครส่งบทความวิจัยเกินระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งข้อมูลผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้สมัครต้องดำเนินการสมัคร และชำระค่าลงทะเบียนเอง โดยอัตราค่าลงทะเบียน

1.ค่าลงทะเบียนสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ จำนวน 3,000 บาท
2.ค่าลงทะเบียนสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จำนวน 4,500 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม และ Template สำหรับการส่งบทความ ดูเพิ่มเติมได้ที่ E-document หรือไฟล์เอกสารแนบ
Click ที่ภาพ ขยายมุมมอง
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai