× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ขอเชิญชวน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเว็บไซต์แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย”


วันที่ประกาศข่าว : 5 ก.ค. 2561, 11:08 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการฯ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการฯ

ขอเชิญชวน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเว็บไซต์แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย” วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 (35408) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ : โปรดนำส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการมายังสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) **ภายในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rbru.ac.thhttp://www.arit.rbru.ac.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โทรศัพท์ 0 3931 9111 ต่อ 10902 โทรสาร 0 3947 1065 หรือ E-Mail : arc@rbru.ac.th


Click ที่ภาพ ขยายมุมมอง

เอกสารไฟล์แนบ

1. ใบสมัคร (ชนิดไฟล์ pdf)
2. กำหนดการ (ชนิดไฟล์ pdf)
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai