× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

การประกวดตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยปี 2562


วันที่ประกาศข่าว : 5 ก.ค. 2561, 10:38 แหล่งที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานที่ลงข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ด้วยประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 และครั้งที่ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชุมระดับรัฐมนตรีระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และคณะทำงานต่างๆ ภายใต้ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมวัฒนธรรม รวมกว่า 100 การประชุม ตลอดปี 2561 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยเป็นวาระแห่งชาติด้วย

เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนของไทย และเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียน ในฐานะสำนักงานเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายมหาวิทยาลัยร่วมกันจัดโครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (อายุไม่เกิน 25 ปี) โดยมีหัวข้อการประกวดคือ "การออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562" ภายใต้แนวคิด "Partnership for Sustainability" โดยรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ไฟล์เอกสารแนบ

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai