× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ประกาศ เรื่องกำหนดการสอบสัมภาษณ์และระเบียบการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560


วันที่ประกาศข่าว : 11 ก.ค. 2561, 10:04 แหล่งที่มา : คณะครุศาสตร์ หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะครุศาสตร์

ประกาศ!!!... เรื่อง กำหนดการสอบสัมภาษณ์และระเบียบการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560

- น.ศ. ชั้นปีที่ 1 (รหัส 601) ปีการศึกษา 2560 กำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง STEM 1 ตึกฟ้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

- น.ศ. ชั้นปีที่ 2 (รหัส 591) ปีการศึกษา 2560 กำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการหลักสูตร (117) คณะครุศาสตร์

- น.ศ. ชั้นปีที่ 3 (รหัส 581) ปีการศึกษา 2560 กำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการหลักสูตร (117) คณะครุศาสตร์

หมายเหตุ : ให้ น.ศ. ที่มีรายชื่อมารายงานตัว ณ สนามสอบ ไม่เกิน 08.30 น. ตามวันที่กำหนด หากน.ศ. ไม่สามารถมาสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด จะไม่ผ่านการสอบทันที

เอกสารไฟล์แนบ

1. ประกาศและรายชื่อ (ชนิดไฟล์ pdf)
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai