× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

บริการวิชาการตามความต้องการขององค์กรภายนอก อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขยายพันธุ์พืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 2562


วันที่ประกาศข่าว : 8 ก.พ. 2562, 11:15 แหล่งที่มา : คณะเทคโนโลยีการเกษตร หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  อาจารย์ ดร.พรพรรณ สุขุมพินิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  และนักศึกษาระดับปริญญาโท   ให้บริการวิชาการตามความต้องขององค์กรภายนอก     โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขยายพันธุ์พืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 26 คน และครู จำนวน 6 คน  จากโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง    ณ อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Click ที่ภาพ ขยายมุมมอง
Click ที่ภาพ ขยายมุมมอง
Click ที่ภาพ ขยายมุมมอง
Click ที่ภาพ ขยายมุมมอง
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai