× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561


วันที่ประกาศข่าว : 23 มี.ค. 2561, 14:28 แหล่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าร่วม โครงการ ฯ จำนวน 91 คน ใน 5 สาขาวิชาดังนี้

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 18 คน
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 11 คน
3. สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 21 คน
4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 21 คน
5. สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 20 คน


เปิดรับในระบบ TCAS รอบการรับแบบโควตา 

ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีภูมิลำเนา ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา และชลบุรี เท่านั้น
Click ที่ภาพ ขยายมุมมอง

เอกสารไฟล์แนบ

Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai