× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

เครือข่ายการพัฒนาชุมชน สานสัมพันธ์น้องพี่ 4 ชั้นปี

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ณ ตลาดทุบหม้อ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรม เครือข่ายการพัฒนาชุมชน สานสัมพันธ์น้องพี่ 4 ชั้นปี เพื่อเป็นกิจกรรมให้นักศึกษาสาขาวิชา การพัฒนาชุมชน ทั้ง 4 ชั้นปี ได้มีโอกาสมาพบปะ สังสรรค์ร่วมกันประจำปีการศึกษา 2560 อีกทั้งเป็น การสร้างความรักความผูกพันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้องให้กลมเกลียว อันจะส่งผลให้เกิดพลังความร่วมมือ ในการพัฒนาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนให้ก้าวหน้าต่อไป ด้วยพลังของนักศึกษา
ภาพโดย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ : 2018-05-15 09:42:49
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai