× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระครูสุจิตกิตติวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ วัดบ้านอ่าง ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แด่พระครูสุจิตกิตติวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี, นายประเสริฐ ศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะผู้แทนนายกสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยรำไพพรรณี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ อุบาลี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในพิธีประกอบด้วย ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล ผู้แทนนายกสภามหาวิทยาลัยอ่านประกาศสดุดีเกียรติคุณ และถวายปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตหน้าบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นถวายครุยวิทยฐานะ แด่พระครูสุจิตกิจวัตร พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยยมงคลคาถา ผู้แทนนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 19 รูป สำหรับพระครูสุจิตกิตติวัฒน์ เป็นผู้มีความสามารถ เป็นที่รู้จักยอมรับกันทั่วไปด้านการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านการบริหารและงานสังคมต่าง ๆ มีบทบาทและภารกิจที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมาย เป็นผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม พัฒนาชุมชนให้เพิ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้ยัง สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในฐานะศิษย์เก่าของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงมีมติเห็นสมควรถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแด่พระครูสุจิตกิตติวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นเกียรติประวัติและแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมสืบไป
ภาพโดย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ : 2018-05-16 13:48:10
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai