× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 530 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ และอาจารย์ ดร.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยนางสาวกรรณิกา สุขสมัย นักวิจัย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน ครั้งที่ 1/2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการคณะกรรมการฯในส่วนระบบงานดำเนินไปได้อย่างราบรื่นรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ภาพโดย : สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ : 2018-05-17 09:49:29
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai