× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

โครงการบริการวิชาการทางการตลาดเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด จัดโครงการบริการวิชาการทางการตลาดเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสนามไชย อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยเป็นการให้ความรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์กับชุมชนรวมถึงการอบรมให้ความรู้การสร้างมูลค่าให้กับสินค้าในท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป้นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อชุมชน ภาพถ่ายโดย : ผศ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง
ภาพโดย : คณะวิทยาการจัดการ วันที่ : 2018-06-13 11:11:29
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai