× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

โครงการความร่วมมือฯด้านการวิจัยเห็ดหลินจือและมะระขี้นก ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรรณีกับบริษัทหรงเป่า

วันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร และฟาร์มเห็ดหมื่นปี อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการความร่วมมือและศึกษาความเป็นไปได้ด้านการวิจัยเห็ดหลินจือและมะระขี้นก ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรรณีกับบริษัทหรงเป่า โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ นางสาวกรรณิกา สุขสมัย นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา บุญโรจน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์นภาพร จิตต์ศรัทธา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ เนืองนันท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ และอาจารย์เสาวภา สุราวุธ คณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาการวิจัยเกี่ยวกับเห็ด การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านคุณประโยชน์ การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้มีแนวทางการศึกษาและต่อยอดด้านการวิจัย ซึ่งโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณณรรฐพล รอดเรืองธรร และคุณรำพึง รอดบุญลือเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้
ภาพโดย : สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ : 2018-06-14 13:24:58
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai