× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยฯ ระหว่าง TISTR กับ RBRU

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจาก ดร.ธเนส เตชะเสน และ ดร.พิมพ์พันธุ์ ศรีพิพิธ บุคลากรจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TISTR) ได้เผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ และเพื่อเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์ และนักวิจัย ในการทำงานด้านการวิจัยในอนาคต
ภาพโดย : สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ : 2018-06-14 13:25:42
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai