× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

รปศ.ร่วมใจปล่อยพันธ์สัตว์น้ำและทำน้ำหมักลดความเหลื่อมล้ำจันทบุรี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561ณ วัดปากน้ำแขมหนู ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลพรรณ ออสปอนพันธ์ อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นำนักศึกษาลงพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี โดยเฉพาะพื้นที่บ้านปากน้ำแขมหนูที่ประสบกับปัญหาน้ำเสียทำให้คุณภาพน้ำทะเลเปลี่ยนแปลงไปและบ้านอ่าวหมูที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทำให้ทรัพยากรร่อยหรอ สัตว์ทะเลที่เคยมีอยู่อย่างชุกชุมเริ่มหายไปทำให้มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพประมงจึงได้ทำโครงการ เพื่อเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม
ภาพโดย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ : 2018-07-09 13:57:52
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai