× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

คณาจารย์คณะมนุษย์ รำไพฯ ปฏิรูปการศึกษาไทยสอดคล้องกับยุค Thailand 4.0

ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องคัทลียา 2 โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร คณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจกับคณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน” กับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย(ควอท) โดยเนื้อหาการอบรมจะให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษาไทยและสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาประเทศสู่ยุค Thailand 4.0
ภาพโดย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ : 2018-07-12 15:10:52
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai