× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

อ.ศุภศิระ ทวิชัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและวาทยากร พร้อมกับนักศึกษาวิชาดนตรี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในการเข้าร่วมฝึกซ้อมและบรรเลง ร่วมกับวงดุริยางค์เยาวชนของจังหวัดจันทบุรีในนาม CHANTHABURI YOUTH WIND SYMPHONIC

ระหว่างวันที่9-11กรกฎาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมนิวเทรเวิลลอดจ์ จันทบุรี อ.ศุภศิระ ทวิชัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและวาทยากร พร้อมกับนักศึกษาวิชาดนตรี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในการเข้าร่วมฝึกซ้อมและบรรเลง ร่วมกับวงดุริยางค์เยาวชนของจังหวัดจันทบุรีในนาม CHANTHABURI YOUTH WIND SYMPHONIC ในการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีนายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เล่าเรื่องเมืองจันท์" ตามโครงการส่งเสริมการศึกษารอบด้านให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพพร้อมสู่สากล ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเล่าเรื่องเมืองจันท์ในอดีตผ่านบทเพลงมาถ่ายทอดสู่ผู้ฟัง โดยในพิธีเปิดได้มีการแสดงดนตรีประกอบภาพ "เล่าขานตำนานเมืองจันท์ผ่านบทเพลง"
ภาพโดย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ : 2018-07-12 17:43:45
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai