× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้อยู่คู่ วจก. ประจำปีงบประมาณ 2561 WORK PLACE หัวข้อ สุขได้ทุกวัน และหัวข้อ วัยใส ห่างไกลความเสี่ยง

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมแก้ววิทยาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้อยู่คู่ วจก. ประจำปีงบประมาณ 2561 WORK PLACE หัวข้อ สุขได้ทุกวัน และหัวข้อ วัยใส ห่างไกลความเสี่ยง บรรยายธรรมะโดย พระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํโส พระวิทยากรทีมธรรมะเดลิเวอรี่ วัดสร้องทอง (ทีมพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต) และการชี้แจกเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ นศ.ชั้นปีที่4
ภาพโดย : คณะวิทยาการจัดการ วันที่ : 2018-08-08 17:44:34
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai