× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานในอนาคต

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔) พร้อมบรรยายพิเศษ "ทิศทางการกำหนดยุทธศาสตร์ของมหาลัยในอนาคต" ทั้งนี้ ผศ.ปราโมทย์ สุวรรณา ผอ.สำนักศิลปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำคณะผู้บริหารของสำนักฯ ชี้แจ้งนโยบายและกรอบแนงทางการดำเนินเพื่อให้บุคลากรรับทราบและนำไปปฏิบัติ ในปีงบประมาณ 2562 สำหรับการจัดประเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ปรับยุทธศาสตร์ 15 ของสำนักฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ของมหาวิทยาลัย และมีการทบทวนกลยุทธ์ เพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติ ในรอบปี 2562 ต่อไป โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2- สิงหาคม 2651 ณ ห้องประชุมจินดามณี โรวแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ภาพโดย : สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน วันที่ : 2018-08-09 15:29:33
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai