× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

โครงการศึกษาดูงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์พรชัย เหลืองวารี ผศ.ดร.พิกุล นุชนวลรัตน์ และอาจารย์นภาพร จิตต์ศรัทธา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวน 31 คน ศึกษาดูงานด้านการเกษตร ในระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2562 ฟาร์มกล้วยหอมทองมาตรฐาน GAP ณ บริษัท คิง ฟรุ้ทส์ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก จังหวัดสระบุรี และ เขาใหญ่ ฟาร์มวิลเลจ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากหน่วยงาน หรือชุมชนภายนอกในด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ ให้ทราบถึงการนำทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติ และมีความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ วัด และโบราณสถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ : 2019-02-08 11:43:03
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai