× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขยายพันธุ์พืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 2562

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ ดร.พรพรรณ สุขุมพินิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท ให้บริการวิชาการตามความต้องขององค์กรภายนอก โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขยายพันธุ์พืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 26 คน และครู จำนวน 6 คน จากโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง ณ อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ภาพโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ : 2019-02-08 11:48:09
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai