× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริศชนม์ นิลนนท์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี นำทีมอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมด้านอาหาร การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร และแข่งขันทดสอบประสาทสัมผัส ในงานทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การประกวดนวัตกรรมด้านอาหาร อาจารย์ผู้ควบคุมทีมนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนรุ่ง เบญจมาศ ผู้ประสานงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพร สวัสดิการ ชื่อผลงาน เครื่องดื่มจากข้าวเพื่อสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้เข้าประกวด 1.ชื่อ นายพัชรพล แก้วกันจร 2.ชื่อ นางสาววราลี ธารากุล การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์ผู้ควบคุมทีมนักศึกษาหรือผู้ประสานงาน อาจารย์กุลพร พุทธมี ผู้เข้าแข่งขัน 1.ชื่อ นางสาวบุษกร อุ่นดี 2.ชื่อ Miss Kanika Suon การแข่งขันกีฬาทักษะการเกษตร ด้านการทดสอบทักษะทางประสาทสัมผัส อาจารย์ผู้ควบคุมทีมนักศึกษาหรือผู้ประสานงาน อาจารย์ดร.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ ผู้เข้าแข่งขัน 1.ชื่อ นางสาววราลี ธารากุล 2.ชื่อ นางสาวบุษกร อุ่นดี
ภาพโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ : 2019-02-11 14:59:49
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai