× CLOSE

Faculty

Offices

Other

Other
× Back Home
Thai rbru Eng rbru

University Song

มาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  เมื่อธงของเราโบกสะบัด ชมพูเขียวชัดเด่นอยู่
  ประกาศเกียรติราชภัฏสง่าหรูยืนหยัดเชิดชู ณ แดนจันทบุรี
  สถาบันเรามี ศักดิ์ศรีอันควรภูมิใจ
  รำไพพรรณีราชินีเกรียงไกรพระราชทานนานมา

  เลิศสัญลักษณ์ศักดิเดชน์ เป็นดังปิ่นเพชรบูชา
  ตำหนักเทาเอกลักษณ์ทรงศักดาคือถิ่นศึกษาที่ผองเราภูมิใจ
  สถาบันเกรียงไกร เพียบพร้อมวินัยไมตรี
  แดนเจียรนัยเยาวชนให้ดี มั่นสามัคคีและมีคุณธรรม

  เด่นดัง “ครุ” เราคือครู รอบรู้ประมวลวิชามากมี
  “มนุษย์สังคมศาสตร์” รากฐานดี อีก “วิทย์ เทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี” ก็สำคัญ
  “เกษตร” ร่ำเรียนงานทำกิน ไร่นา เรือกสวนพลิกดินมุ่งมั่น
  “อุตสาหกรรม” เราฝึกพร้อมกัน อีก “วิทยาการจัดการ” เรื่องบริหารเราเรียน

  ขอตั้งสัตย์ไว้ว่า จะมุ่งศึกษาด้วยความพากเพียร
  รักษาเกียรติสถาบัน เราไว้ให้คงจำเนียรมั่นคงสถิตเสถียรศักดิ์ศรี
  ขอกราบแทบพระบาท แห่งพระแม่ไท้รำไพพรรณี
  พร้อมจงรักพิทักษ์เนา ร่มเกล้าเป็นขวัญจักรี รักชาติ ศาสน์ ปฐพี ยิ่งชีพตน

1. มาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


2. จำลาทั้งอาลัย


3. พิมานจันท์


4. สถาบันวิไลรำไพพรรณี


5. สู่สถานบ้านแก้ว


6. รำวงสำราญใจ


7.เทิดพระเกียรติแม่ไท้รำไพพรรณี


8. มนต์รักลานสน


9. ณ สวรรค์วิมานดิน


10.ชมพูเขียวแซมบ้า


11. รับขวัญวันคืนสู่เหย้า


12. มาร์ช วค. จันทบุรี

Best Viewed In
Rambhai Barni Rajabhat University 41 M.5 Tambol.Tachang , Aumpher.Muang , Chanthaburi Province 22000
Tel Number : 039-319111 call 0,10164-6 , Fax : 039-471069 (Get complaints Contact lawyer for more information. Tel. 039-319111 call 10117-8)
ipv6 rambhai