แสดงคำถาม ทั้งหมด

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต

การผลิตบัณฑิต เป็นพันธกิจหลักของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมุ่งเน้นที่บัณฑิตครูทุกคนต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ซึ่งจะต้องมาจากการที่คณาจารย์จัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมทักษะ ความสามารถต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาในทุกรายวิชา คณะครุศาสตร์ จึงจัดโครงการ การจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตบัณฑิต โดยวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของคณาจารย์ สามารถสรุปให้เป็นองค์ความรู้และนำไปสู่การสร้างและเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตบัณฑิต
คลิ๊กอ่านไฟล์แนบ (.pdf) [ จำนวนดาวน์โหลด : 4 ]
โดยคุณ admin คณะครุศาสตร์ Mail to admin คณะครุศาสตร์ [2017-09-18 08:57:26]

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
admin@edu.com[2017-09-18 09:02:31] #2190 (1/1)
เป็นแนวทางอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ

ขอเชิญร่วมตอบคำถาม

ความคิดเห็น
โดย
Email
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
กรุณาใส่ตัวเลขที่ตามที่คุณเห็น