แสดงคำถาม ทั้งหมด

คู่มือและแนวปฏิบัติที่ดีโครงการจัดการความรู้ "การเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น สายสนับสนุน"

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง การเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการฯ วันที่ 8 - 9 มกราคม พ.ศ.2561 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (35411) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ตึก 35)มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้รับเกียรติจากนายเรืองชัย จรุญศิรวัฒน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนประเมินค่างาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเขียนประเมินค่างานของตนเอง และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเขียนวิเคราะห์ค่างานเพื่อประกอบการใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น
หลังจากการอบรมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ได้องค์ความรู้ : ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการการเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ และได้แนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการแสดงเป็นเอกสารแบบประเมินค่างานเพื่อใข้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุน
คลิ๊กอ่านไฟล์แนบ (.pdf) [ จำนวนดาวน์โหลด : 4 ]
โดยคุณ งานฝึกอบรม Mail to งานฝึกอบรม [2018-08-27 10:59:26]

ขอเชิญร่วมตอบคำถาม

ความคิดเห็น
โดย
Email
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
กรุณาใส่ตัวเลขที่ตามที่คุณเห็น