แสดงคำถาม ทั้งหมด

คู่มือการใช้งานระบบฐานขัอมูลความประพฤตินักศึกษา

สำนักงานอธิการบดีได้จัดโครงการจัดการความรู้เรื่อง "การจัดทำระบบและคู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลความประพฤตินักศึกษา" โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมจำนวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 (กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้) โดยจากการดำเนินการดังกล่าว สำนักงานอธิการบดีได้แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลความประพฤตินักศึกษาและคู่มือการใช้งานระบบขึ้น
ครั้งที่ 2 วันที่ 6 มิถุนายน 2561(กิจกรรมถ่ายทอดความรู้) กิจกรรมครั้้งนี้เป็นการนำตัวแทนอาจารย์จากทุกคณะ ตัวแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา เข้ามารับฟังให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบฐานข้อมูลความประพฤตินักศึกษาและมีการเผยแพร่โดยแจกคู่มือให้แก่ผู้เข้าร่วม

ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลความประพฤติตาม file แนบ และขอเชิญทุกท่านร่วมเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการใช้งานระบบเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงระบบ
คลิ๊กอ่านไฟล์แนบ (.pdf) [ จำนวนดาวน์โหลด : 0 ]
โดยคุณ ผู้รับผิดชอบงาน KM สำนักงานอธิการบดี Mail to ผู้รับผิดชอบงาน KM สำนักงานอธิการบดี [2018-09-14 09:10:28]

ขอเชิญร่วมตอบคำถาม

ความคิดเห็น
โดย
Email
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
กรุณาใส่ตัวเลขที่ตามที่คุณเห็น