แสดงคำถาม ทั้งหมด

แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI หรือระดับนานาชาติ

คณะครุศาสตร์ มีบุคลากรที่มีความหลากหลายทางวิชาชีพและสาขาวิชาจำนวนมาก และสามารถนำมาบูรณาการในการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ชุมชนและสังคม
ได้อย่างกว้างขวางและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง แต่ในการดำเนินงานที่ผ่านมากลับพบว่า จำนวนโครงการที่ได้ ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย มีจำนวนไม่มากนัก นอกจากนั้นการเผยแพร่งานวิจัยในวารสารวิชาการ TCI กลุ่ม 1 ก็มีไม่มากนักเช่นกัน จากการวิเคราะห์ร่วมกัน พบว่ามีสาเหตุหลัก ดังนี้
1. อาจารย์ไม่สามารถค้นหาโจทย์วิจัย และเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับแผนงานวิจัยตามเกณฑ์ของแหล่งทุนวิจัยต่าง ๆ ได้
2. ข้อเสนอของโครงการไม่สามารถเชื่อมโยงผลลัพธ์ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมได้
3. นักวิจัยไม่เห็นประโยชน์ของการเผยแพร่งานวิจัยในระดับนานาชาติ และในวารสาร TCI กลุ่ม 1 เนื่องจากมีจำนวนเล่มน้อย การเผยแพร่เป็นไปได้ช้า
การจัดการความรู้ในครั้งนี้ จึงมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ที่มีเชี่ยวชาญ หรือประสบความสำเร็จในการขอทุนวิจัย และชี้นำให้เห็นถึงประโยชน์ของการเผยแพร่งานวิจัย เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีพร้อมทั้งเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง
คลิ๊กอ่านไฟล์แนบ (.pdf) [ จำนวนดาวน์โหลด : 3 ]
โดยคุณ KM-EDU Mail to KM-EDU [2019-09-11 11:17:13]

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
ru3aah@gmail.com[2019-09-11 12:08:50] #2401 (1/1)
เป็นแนวปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

ขอเชิญร่วมตอบคำถาม

ความคิดเห็น
โดย
Email
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
กรุณาใส่ตัวเลขที่ตามที่คุณเห็น