แสดงคำถาม ทั้งหมด

แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ปี 2561


Active Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป เป็นการจัดกิจกรรมเรียนรู้ภายใต้สมมติฐาน 2 ประการ คือ
1. การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์
2. แต่ละคนมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
ความรู้ที่ได้เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระทำมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว เกิดการเรียนรู้จากการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา
อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
โดยคุณ KM-EDU Mail to KM-EDU [2019-09-11 11:21:56]

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
cefor@kkb.ac.th[2019-09-11 12:13:40] #2402 (1/1)
เป็นแนวปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ในการผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพครู ปี 2561 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ทำให้มีความเข้าใจ Active Learning มากยิ่งขึ้น

ขอเชิญร่วมตอบคำถาม

ความคิดเห็น
โดย
Email
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
กรุณาใส่ตัวเลขที่ตามที่คุณเห็น