เข้าสู่ระบบลงทะเบียนเครือข่ายไร้สาย (WIFI RBRU)

ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกับระบบยืนยันตัวตน (Authentication)