กรุณาเลือกข้อความถวายพระพร
กรุณาใส่ชื่อ - สกุล

ข้อความถวายพระพร ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะนายอาทร สกุลวรกิจผู้ช่วยศาสตราจารย์​คณะวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะผศ.ดร.พิกุล นุชนวลรัตน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระราชทานวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านายธีรวุฒิ สุทธิประภานักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักวิทยาบริการฯ ม.รภ.รำไพพรรณี

จำนวนผู้ลงนามทั้งหมด 63 คน จำนวน 5 หน้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ