โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1
ทั้งหมด : 10 ระเบียน / 1 หน้า