โรงเรียนสาธิต ฯ จัดโครงการแสดงผลงานนักเรียน

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผศ.ดร.วยากร อุดมโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการ การแสดงผลงานนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
1
ทั้งหมด : 10 ระเบียน / 1 หน้า